Kontakt

Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa
tel. (22) 490 69 67
KRS 0000343007, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
REGON: 142128030
Kapitał zakladowy: 2.000.000 zl 
NIP: 951-229-85-27